سامانه پایانه های فروشگاهی

تغییرات جدید در سامانه مودیان

تغییرات جدید در سامانه مودیان تغییرات جدید در سامانه مودیان تغییرات کلی پس از ۲۶ خرداد ۱. محدودیت تاریخ مهلت ارسال صورت‌حساب‌های ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا پایان خرداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تمدید شده است.فراخوان‌های اول و دوم که مربوط به بورسی‌ها و شرکت‌های دولتی بود مربوط به اول آبان تا بعد می‌باشد و اشخاص غیر دولتی و …

تغییرات جدید در سامانه مودیان ادامه »

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ســـازمان امور مالیــاتی برای ســـاماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قـــانون مشـــخصی را تعریف کرده است. قــــانون پــایــانه های فروشــــگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است. کلیه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، …

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ ادامه »