تغییرات جدید در سامانه مودیان

تغییرات جدید در سامانه مودیان تغییرات جدید در سامانه مودیان تغییرات کلی پس از ۲۶ خرداد ۱. محدودیت تاریخ مهلت ارسال صورت‌حساب‌های ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا پایان خرداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تمدید شده است.فراخوان‌های اول و دوم که مربوط به بورسی‌ها و شرکت‌های دولتی بود مربوط به اول آبان تا بعد می‌باشد و اشخاص غیر دولتی و …

تغییرات جدید در سامانه مودیان ادامه »